Byggnation

Bygger och levererar årligen stora serier skräddarsydda apparatskåp och systemlösningar för bl.a. förpackningsmaskiner och processtyrningar.

Montage av automatikskåpen sker på egen verkstad egna konstruktioner och legotillverkning utförs.

http://bygnation