Serietillverkning

Att tillverka större antal av en och samma typ av enhet har blivit en lyckad satsning. På kundens begäran tar Apptronic ansvar för utveckling av en ny eller befintlig produkt. Kunden tilldelas en konstruktör/projektledare som genomför utvecklingen gemensamt med kunden. Målet är att få fram en produkt som är enkel att tillverka i serie i den volym som kunden önskar. När produkten är framtagen så går denna in i produktionen och tillverkas i de volymer som kund och marknad önskar. För att produkten ska vidareutvecklas hålls kontinuerliga uppföljningsmöten där målet är att hitta nya möjligheter att förbättra. Idag serietillverkar Apptronic volymer upp till 1000st per år.

http://20200330_142342