Konstruktion

Konstruktionsavdelningen består av kvalificerade konstruktörer med stor erfarenhet. Samtliga har erfarenhet av skåpsbyggnation och installationsarbeten på fällt. Detta gör konstruktionsarbetet effektivare och löser kundens önskemål på bästa sätt. Material väljs efter kundens önskemål och de kända leverantörerna på marknaden. Apptronic har tät kontakt med de stora leverantörerna av automationskomponenter på marknaden, detta gör att man får tillgång till den bästa kompetensen för materialval. Konstruktion- och ritning arbeten utförs i Elprocad.

http://20220831_090833